ICSE 2017
1 Shruti Sonal 98.4
2 Rajdeep Chakrabarty 96.8
3 Anshuman Verma 96.6
4 Aashish Raj 96
5 Ishan Singh 96
6 Aryan Bhardwaj 96
7 Rishav Dey 95.8
8 Vaishnavi Singh 95.6
9 Sneha Sharma 95.4
10 Swapnil Kumar 95.4
11 S Deeksha 95.4
12 Shreya Chatterjee 95.2
13 J Tanvi 95.2
14 Akshat Pratap Singh 95.2
15 Ayush Kumar Gupta 95
16 Neha Kumari 94.8
17 Jakso James 94.6
18 Akash Rai 94.4
19 Ayush Pandey 94.2
20 Amisha Pandey 94.2
21 Akarsh Singh 94.2
22 Aditi Sharma 94
23 Vaibhava Dhari Singh 94
24 Akanssha A Sinha 93.8
25 B Adarsh 93.8
26 Srishti Prasad 93.4
27 Abhik Chakraborty 93.2
28 Ivy Bishnu 93.2
29 Shubhodeep Roy 93
30 Swaraj Singh 92.8
31 Godavari Singh 92.4
32 Gorthi Vishal 92.4
33 Aditi Roy 92.4
34 Manav Bansal 92.4
35 Airene Ganguly 92.4
36 Divyanshi Singh 92.4
37 Kiran Burada 92.4
38 Prishita Das 91.8
39 Hansika Sinha 91.6
40 Nabamita Chanda 91.6
41 Aditya Singh 91.6
42 Monal Tiwari 91.4
43 Utkarshini Pratyaksha 91.2
44 Uzma Afreen 91
45 Sreejan Chattopadhyay 91
46 Ekta Jha 90.8
47 Shaunak Bhardwaj 90.8
48 Naimisha Kiran 90.4
49 Priya Kumari 90.2
50 Shanvi Jha 90.2
51 Abhinav Mukherjee 90
52 Pranjal Vig 89.6