ICSE 2018
1 Rittika Ghosh 97.2
2 Sulagna Bandyopadhyay 97.2
3 Anish Roy 97
4 Apurva Singh 96.4
5 Dikshant Vats 96.4
6 Aditya Datta 96.4
7 Usha Bandyopadhyay 95.8
8 Mayuri Roy 95.6
9 Debarati Pal 95.6
10 Gorthi Shanmukha Vishnu 95.6
11 Taniya Biswas 95.4
12 Ramanu Varsha 95.4
13 Rushil Venkateswar 95.4
14 Anjali Singh 95.2
15 Aditya Srivastava 95.2
16 Shubhankar Vivek Shastri 95.2
17 Dharitri Nandi 95
18 Mahi Prasad 94.8
19 Jeeval Kumari 94.8
20 Srijita Das 94.6
21 Harshit Anand 94.6
22 Adarsh Mishra 94.6
23 Arunima Singh 94.4
24 Meghna Singh 94.2
25 Diya Chakravarty 94
26 M.Pavani 93.8
27 Tamalina Gupta 93.6
28 Ritik Shrivastava 93.6
29 Sanskriti Prakash 93.4
30 Shreya Srivastava 93.4
31 Sejal Kaur Virdi 93.4
32 Akanksha Singh 93.2
33 Malcolm Joseph Castelino 93
34 J.Varnith 92.8
35 Rudraneel Dutta 92.8
36 Arihantt Nandi 92.6
37 Sayak Mandal 92.6
38 Shreya Sinha 92.4
39 V.Rajeshwari 92.4
40 Rahul Srivastava 92.4
41 Ashey Sharma 92.2
42 Chandrika Rath 92
43 Avinash Jaiswal 91.8
44 Akshita Sah 91.6
45 Shreya Dutta 91.6
46 Uzma Haque 91
47 Stinson Thomas 90.8
48 Harsha Kumari 90.6
49 Sanjali Brahma 90
50 Dipesh Biswas 90