ISC-SCIENCE

Name ENG MATHS PHY CHEM CTS ECO BIO AVG
RACHITA CHOUDHURY 95 96 97 94 . . 100 97
ANANYA GHOSH 94 98 99 94 . . 95 96.5
MRIDUL AJIT KOTHARI 94 100 98 92 90 . . 96
SHREYOSHI SARKAR 95 95 98 86 . . 96 96
ABHIJIT TRIPATHY 94 97 97 88 94 . . 95.5
DIVYA ANAND SINHA 90 97 98 94 96 . . 95.25
LAVANYA ANAND 94 97 94 92 95 . . 95
SHAILI SRIVASTAVA 90 98 100 92 92 . . 95
SWATI 95 94 92 92 . . 99 95
JYOTIRMOY SINHA 90 100 94 80 . . 94 94.5
ANGAD AHUJA 86 96 98 95 94 . . 93.75
RUCHIKA CHOUHAN 92 95 94 88 94 . . 93.75
CHANCHAL SAKARWAR 88 94 95 88 97 . . 93.5
RAJAT KUMAR SINGH 86 98 95 86 95 . . 93.5
NEETIKA MISRA 94 95 83 80 98 . . 92.5
SOMNATH GUHA 90 96 92 80 88 . . 91.5
PUNEET KUMAR SINGH 86 97 94 72 88 . . 91.25
M K VAISHAK 80 98 94 88 92 . . 91
PRATETI 92 72 94 83 94 . . 90.75
ABHINAV PRAKASH UPADHYAY 92 88 88 88 94 . . 90.5
SRI DIBYANSHU SHOVIT 90 88 96 88 86 . . 90.5
PRATIK SINHA 86 88 94 83 92 . . 90
ISHJYOT SINGH 80 88 98 88 92 . . 90
RAIMA BISWAS 88 92 83 78 95 . . 90
KARANDEEP SINGH 90 76 86 88 92 . . 89
ARITRA SENGUPTA 86 88 88 78 . . 92 88.5
ABHINAV ADARSH 88 88 88 74 88 . . 88
CHAITANYA BHUSHAN 90 83 92 72 86 . . 87.75
DEBOTRI DAS 94 76 83 72 97 . . 87.5
BHAMIDIPATI ANURAG 80 92 78 80 95 . . 86.75
KUMAR UTKARSH 92 92 80 66 80 . . 86
SMITA SRIVASTAVA 90 88 76 74 90 . . 86
HIMANSHU GUPTA 80 83 88 74 92 . . 85.75
SHRIYA DASH 92 80 86 80 . . 83 85.25
SUSHMITA KUMARI 76 88 88 86 88 . . 85
ARMAAN LAKRA 88 86 76 59 88 . . 84.5
JUDE T F JOSEPH 90 72 80 80 . 86 . 84
AKASH KUMAR OJHA 88 83 78 66 86 . . 83.75
ABHILASHA SINGH 83 78 80 69 92 . . 83.25
MOHIT MARWAH 80 92 74 78 80 . . 82.5
RAJPREET KAUR 80 59 80 78 92 . . 82.5
SATYAN 74 80 83 72 88 . . 81.25
KOEL BAGCHI 86 59 88 72 78 . . 81
ANSHU DHAR 90 76 78 78 . 60 . 80.5
PALLAVI SATSANGI 90 80 76 69 . 72 . 79.5

ISC-COMMERCE

Name  ENG HINDI ECO COM ACC MAT AVG
ANISHA PALSANIA 94 98 95 92 95 76 95.5
SANJOLI PALSANIA 92 96 95 88 95 86 94.5
AKANCHHA SINGH 92 96 78 92 88 88 92
ROHAN JOHAR 86 96 83 92 90 76 91
AINSLEY JONATHAN LAKE 90 86 78 94 86 62 89
ABHIJA ANIL 92 95 78 88 74 59 88.25
NILOY SARKAR 78 94 74 92 80 54 86
HARSH MOHAN 80 94 72 78 86 52 84.5
ADITYA CHATRATH 86 94 72 66 83 52 83.75
DIVYA MARWAH 90 96 66 69 80 60 83.75
KOMAL KAUR 80 88 59 88 78 51 83.5
C SALONI NAIDU 88 90 69 78 76 72 83
SHILPA DAS GUPTA 94 96 62 72 69 49 82.75
MADHURI SHARMA 83 92 62 72 83 59 82.25
AMAN KUMAR SRIVASTAVA 86 90 48 66 86 49 82
R RAMYA 78 92 74 80 78 78 82
SWETA MOHANTY 76 90 72 69 78 83 81.75
BHAVANA SHARMA 88 88 54 57 83 62 80.25
PRIYAM SINGH 86 86 54 80 57 66 79.5