ISC Results – 2017

ISC SCIENCE 2017
Gurmeet Singh96.25
Ragveer Singh96
Ashwani Kumar95.75
Preetam Maiti95.75
Nikita95.25
Prajeeta Nandi95.25
Ishan Bakshi95
Debajyoti Dutta94.75
Harsh Prakash94.5
Rishabh Sanjay94.25
Aakarsh Ranjan94.25
Anoushka Mishra93.25
Navraj Singh93
Rishi Pandey93
Debjit Sao92.75
Akash Kumar92.5
Akash Mukhopadhyay92
Shubham Rai92
Talin Savarn Jha91.75
Piyush Ranjan91.25
Ankit Jha90.25
Rupshree Bhadra90
ISC COMMERCE 2017
Sumedha Jaiswal96
Rashmi Singh94.5
Anna Dolfe Jacob93.25
Vidushi Singh93
Komal92.75
Anushreya Chakraborty90

Comments are closed